washington - tour mỹ bờ đông tây
Bờ Đông Tây Mỹ
  • Tiêu chuẩn: Ks 3 sao
  • Khởi hành: 27/11
  • Phương tiện: China Airlines (CI) / Eva Air (BR)
  • Giá tour: 56.500.000đ
ĐẶT TOUR
Bờ Tây Mỹ: Las Vegas – Los Angeles
  • Tiêu chuẩn: Ks 3, 4 sao
  • Khởi hành: 14, 21, 28/11, 12, 19, 26/12
  • Phương tiện: China Airlines (CI)
  • Giá tour: 29.990.000đ
ĐẶT TOUR

Đối tác toàn phát:

Back To Top