Trang chủ » Shop » Trùng Khánh – Thành Đô – Lạc Sơn – Nga My – Cửu Trại Câu

Trùng Khánh – Thành Đô – Lạc Sơn – Nga My – Cửu Trại Câu

Trùng Khánh – Thành Đô – Lạc Sơn – Nga My – Cửu Trại Câu

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Thời gian: 7 ngày 7 đêm

Ngày khởi hành: dưới chương trình

Giá từ: 20.990.000 đ 22.990.000 đ