Trang chủ » Shop » Bắc Kinh – Tô Châu – Hàng Châu – Thượng Hải

Bắc Kinh – Tô Châu – Hàng Châu – Thượng Hải

Bắc Kinh – Tô Châu – Hàng Châu – Thượng Hải

Điểm khởi hành: Sài Gòn

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Giá từ: 17.990.000 đ 18.990.000 đ